Inbraakpreventie

Een groot aantal van de Nederlandse huizen en bedrijfspanden kan volstaan met een bouwkundige beveiliging als eerste-lijn bescherming, de bouwkundige buitenschil van een object vormt dan de eerste barrière. De inbreker die er op uit is een snelle slag te slaan, neemt niet de tijd en moeite om een goed bouwkundig beveiligd pand te kraken.

Echter, hoe groter het te beveiligen risico (waarde inboedel/goederen etc.) des te meer inspanning zal een inbreker leveren om bijvoorbeeld via het dak of met een ramkraak de buit te veroveren. Ook zal hij gebruik maken van andere zwakke punten in de buitenschil, zoals de afwezigheid van veiligheids hang- en sluitwerk, een te licht geconstrueerde deur, raamkozijn, pui of lichtkoepel. Het komt zelfs voor dat men zich toegang verschaft door het open knippen van de stalen beplating van gevel of dak.

In de hogere risicocategorieën moeten daarom zeker maatregelen getroffen worden ten behoeve van de inbraakwerendheid van onder andere beglazingen, gevels en daken. In openbaar toegankelijke gebouwen en in gebouwen waar gevoelige informatie aanwezig is zal een juiste risicoanalyse gemaakt moeten worden. Zowel gevoelige informatie als attractieve zaken dienen ondergebracht te worden in een inbraakwerend compartiment, waardoor een fysieke barrière ontstaat. In combinatie met een elektronisch alarmsysteem wordt, met op de juiste wijze gemonteerde bouwkundige voorzieningen, een optimale beveiligingsopzet gerealiseerd.

Poldervaart Brielle bv is niet merk-gebonden en kan U adviseren welke bouwkundige systemen en maatregelen voor Uw specifieke situatie het beste zijn.