Restauratie

Tevens kan Poldervaart Brielle bv de aanvraag voor subsidie begeleiden.

Poldervaart kan voor uw pand een bouwhistorisch onderzoek verrichten volgens de Richtlijnen hiervoor. Het onderzoek geeft inzicht in de bouwgeschiedenis, de waarde en wijze van restauratie van uw pand.